Rettigheder ved flyforsinkelser og -aflysninger

Flyrejser: Hvornår gælder dine rettigheder?

Flyver du til, fra og inden for EU-lande? Så kan EU’s flypassagerrettigheder give dig ret til kompensation, ombooking, refusion af flybilletter, forplejning og eventuelt overnatning, mens du venter på et andet fly.

Dine rettigheder som flypassager gælder, hvis du:

 • flyver fra en lufthavn i et EU-land
 • lander i en lufthavn i et EU-land med et EU-flyselskab
 • mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU, eller som en del af en hjemrejse til et EU-land med et EU-selskab (købt som en samlet reservation).
 • er mødt op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, medmindre flyselskabet på skrift har oplyst andet.

Forsinket fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet forsinket?

Din flyafgang skal være mindst 2 timer forsinket ved afrejse, før du kan gøre krav på visse rettigheder.

Er dit fly forsinket på grund af ”usædvanlige omstændigheder”, for eksempel krig, terror, uvejr, naturkatastrofer og visse strejker? Så har du stadig dine rettigheder, men du har ikke længere ret til kompensation.

Hvad har du ret til, hvis flyet er forsinket?

Flyselskabet skal efter 2 timers forsinkelse oplyse dig om dine rettigheder. Du kan have ret til en eller flere af følgende services:

 • Kompensation.
 • Mad og drikke.
 • Mulighed for at foretage 2 opkald eller sende e-mails.
 • Indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning.

Du skal altid møde op i lufthavnen senest 45 minutter før planlagt afrejse – også selv om du ved, at flyet er forsinket. Den eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved forsinkelser

Du kan have ret til forplejning i form af forfriskninger, måltider og indkvartering, hvis du venter på dit fly.

Du har ret til forplejning, hvis din afrejse er forsinket i:

 • 2 timer eller mere, og du skal flyve op til 1.500 kilometer.
 • 3 timer eller mere, og du skal flyve over 1.500 kilometer inden for EU eller mellem 1.500 og 3.500 kilometer uden for EU.
 • 4 timer eller mere, og du skal flyve over 3.500 kilometer uden for EU.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke. Du kan selv lægge ud for og få refunderet nødvendige og rimelige udgifter af flyselskabet, hvis flyselskabet ikke tilbyder forplejning. Husk derfor at gemme kvitteringerne.

Betyder forsinkelsen, at du først kan flyve videre dagen efter? Så skal flyselskabet sørge for indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis det ikke giver yderligere forsinkelse.

Økonomisk kompensation ved forsinkelser

Du har ret til økonomisk kompensation, hvis dit fly bliver forsinket 3 timer eller mere ved ankomst. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor og hvor langt du har fløjet.

Din ret til kompensation er:

 • 250 euro for alle flyvninger op til 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3500 kilometer.
 • 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder under de to første.

Er du forsinket i 5 timer eller mere, har du ret til refusion af billetten eller returflyvning. Du har ikke krav på at få omlagt rejsen.

Afhængigt af forsinkelsens længde ved destinationen, kan kompensationen halveres.

Aflyst fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet aflyst?

Aflysninger sker i praksis, når flyselskaber opgiver at flyve en afgang og i stedet overfører passagerer til andre afgange, der er uafhængige af den første afgang.

Du har ikke ret til kompensation, hvis flyafgangen er blevet varslet aflyst mindst 14 dage før planlagt afrejse. Du kan have ret til kompensation, hvis aflysningen sker mindre end 14 dage før afrejse.

Er dit fly aflyst på grund af ”usædvanlige omstændigheder”, for eksempel nogle strejker, krig, terror, uvejr og naturkatastrofer? Så har du stadig dine rettigheder, men du har ikke længere ret til kompensation.

Hvad har du ret til, hvis flyet er aflyst?

Er dit fly aflyst, har du ret til:

 • Refusion af hele billetprisen. Er aflysningen opstået ved en tilsluttet forbindelse, har du også krav på en returflyvning til første afgangssted, så snart det er muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet flyselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • Omlægning af rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når du først har valg 1 af de 3 muligheder.

Aflysning af dit fly kan også give dig ret til:

 • Forplejning i form af mad og drikke og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på omlægning.
 • Kompensation.

Flyselskabet er forpligtet til hurtigst muligt at oplyse dig om dine rettigheder på skrift.

Du skal altid møde op i lufthavnen senest 45 minutter før planlagt afrejse – også selv om du ved, at flyet er aflyst. Den eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved aflysninger

Du kan have ret til forplejning, hvis du venter på at få omlagt dit aflyste fly eller blive fløjet retur til dit første afgangssted.

Flyver du inden for EU? Så har du ret til forplejning, hvis du er:

 • 2 timer forsinket ved afrejse, og du flyver op til 1.500 kilometer.
 • 3 timer forsinket ved afrejse, og du flyver over 1.500 kilometer.

Flyver du uden for EU? Så har du ret til forplejning, hvis du er:

 • 3 timer forsinket ved afrejse, og du flyver mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 4 timer forsinket ved afrejse, og du flyver længere end 3.500 kilometer.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke. Du kan selv lægge ud for og få refunderet nødvendige og rimelige udgifter af flyselskabet, hvis flyselskabet ikke tilbyder forplejning. Husk derfor at gemme kvitteringerne.

Betyder aflysningen, at du er først kan flyve videre dagen efter? Så skal flyselskabet muligvis sørge for indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning.

Økonomisk kompensation ved aflysninger

Hvis dit fly bliver aflyst, har du i visse situationer ret til økonomisk kompensation. Du kan have ret til kompensation, hvis aflysningen sker mindre end 14 dage før afrejse. Hvor meget du kan få i kompensation afhænger af, hvor langt du skulle have fløjet.

Din ret til kompensation er:

 • 250 euro for alle flyvninger op til 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder under de to første.

Flyselskabet kan halvere kompensationen, hvis flyselskabet tilbyder dig at rejse med et andet fly til din destination, som ikke er mere forsinket ved ankomst end:

 • 2 timer for rejser op til 1.500 kilometer.
 • 3 timer for rejser inden for EU over 1.500 kilometer.
 • 3 timer for rejser uden for EU mellem 1.500 kilometer og 3.500 kilometer.
 • 4 timer for alle rejser, der ikke falder under ovenstående.

Du har ikke ret til kompensation, hvis:

 • aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som nogle strejker, politisk uro eller sikkerhedsproblemer, som er uden for flyselskabets kontrol.
 • du har fået besked om aflysningen mindst 2 uger før den planlagte afrejse.
 • du har fået besked om aflysningen 7 dage til 2 uger før den planlagte afrejse, og du afrejser maksimum 2 timer før planlagt afrejse og ankommer maksimum 4 timer senere end planlagt ankomst.
 • du har fået besked om aflysningen mindre end 7 dage før den planlagte afrejse, og du afrejser maksimum 1 time før planlagt afrejse og ankommer maksimum 2 timer senere end planlagt ankomst.

Flyselskabet skal altid bevise, at det har givet dig besked om aflysningen, og hvornår det er sket.

Klag over flyselskabet, du har fløjet med

Nægter flyselskabet at give dig kompensation for dit forsinkede eller aflyste fly? Så skal du først klage til flyselskabet, som du har fløjet med.

Hører du ikke fra flyselskabet inden for 4 uger, skal du rykke dem for et svar. Ifølge Europa-Kommissionen skal du have svar fra flyselskabet inden for 2 måneder.

Reagerer flyselskabet stadig ikke på din klage, eller har du slet ikke fået svar? Så kan du gratis klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis dit fly havde afrejse i Danmark, eller hvis du rejste til Danmark fra et ikke EU-land med et EU-luftfartsselskab.

Rejser du fra et andet EU-land end Danmark eller fra et land uden for EU til et andet EU-land end Danmark med et EU-luftfartsselskab? Så skal du klage til myndigheden i afgangslandet. Forbruger Europa kan gratis hjælpe dig med at klage til en udenlandsk myndighed.

Giver styrelsen dig medhold i din klage, skal flyselskabet udbetale kompensation eller refusion til dig.

Rejser du uden for EU, og reagerer flyselskabet ikke på din klage, eller er du ikke tilfreds med flyselskabet svar? Så skal du klage til luftfartsmyndighederne i det land, hvor hændelsen er sket. Klagefristen er på 3 år i Danmark.